Ett initiativ från näringslivet

Idén är enkel. Ett bättre Helsingborg genom fler människor i arbete.

Tillväxt Helsingborg startades 2014 av grupp företagare som hade som målsättning att bryta utanförskap genom inkludering och arbete.

Skapandet av stiftelsen kommer ifrån ett liknande och framgångsrikt projekt i Malmö, Tillväxt Malmö.

Tillväxt Helsingborg samarbetar med Helsingborgs stad, Familjen Helsingborg och Arbetsförmedlingen.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Henrik von Porat

Affärsrådgivare