MED SYFTE ATT MINSKA
UTANFÖRSKAP OCH SEGREGATION

Tillväxt Helsingborg är en idéburen ideell stiftelse utan vinstintresse grundad av näringslivet vars syfte är att minska utanförskap och segregation i helsingborgsregionen. stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. entreprenörskap skapar jobb. jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap.

VÅRA TVÅ INITIATIV

För att uppnå sitt syfte bidrar Stiftelsen Tillväxt Helsingborg tillsammans med Helsingborgs stad till att skapa nya arbetstillfällen och få fler människor i arbete genom affärsutveckling.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Henrik von Porat

Affärsrådgivare