ETT HÅLLBART FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VÄRDESKAPANDE I FÖRETAG

Ett långsiktigt värdeskapande i företag kan endast ske om företaget samtidigt skapar värde för sin omgivning. Företagen ska tjäna pengar, men samtidigt skapa värde för samhället. För att göra detta ska ansvarsfrågor byggas in i företagets affärsstrategi. Ett samhälle som mår bra är en förutsättning för konkurrenskraftigt företagande. Kontakta oss på Tillväxt Helsingborg så kan vi berätta mer om hållbarhet.

HÅLLBARHETSSAMARBETE med HIF och HELSINGBORGS STAD

Helsingborgs IF, Tillväxt Helsingborg och Arbetsmarknadsförvaltningen har ingått ett samarbete med fokus på att arbetslösa invånare med ekonomiskt bistånd ska introduceras till arbetsmarknaden. Projektledare är Jeanette Howe som har mångårig erfarenhet av såväl ledarskap som organisationsutveckling.

Läs mer om SAMARBETET