Vi har idag ett IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen och Helsingborgs IF som heter ”Jobbtrappan”.

Tanken bakom partnerskapet är att med hjälp av våra egna samt Helsingborgs IF’s samarbetsföretag hjälpa människor i utanförskap till en väg in på arbetsmarknaden. Detta är ett led i Helsingborgs IF’s hållbarhetsarbete och grunden i Tillväxt Helsingborgs arbete.

I studien Fotbollsplanen mitt i byn lyfter man effekterna som fotbollen som idrott gör för både individ och samhälle. Kan vi minska kostnader och bygga ett samhälle som är inkluderande och socialt hållbart så är de socioekonomiska vinsterna höga. Att söka lediga jobb på egen hand utan kontakter kan vara svårt i Sverige där just utbildning och kontakter är nyckelfaktorer för att lyckas.

Det är ibland så lite som behövs för att göra skillnad, det är en pusselbit som saknas på något sätt för att en individ ska hitta en väg till sysselsättning. Tillväxt Helsingborg vill tillsammans med Helsingborgs IF vara den pusselbiten som kopplar samman företag och individer för att skapa ett starkt integrerat och socialt hållbart samhälle där så många som möjligt har ett arbete.

Projektledare

Jeanette Howe

Jeanette har en fil mag i beteendevetenskap i grunden men har jobbat brett inom sitt område som man kan beskriva med ett gemensamt ord, utveckling. Med en internationell karriär och bakgrund har hon arbetat kommunalt, privat samt startat och drivit ett antal företag i Sverige och i USA inom behandling, företagsutveckling och personlig utveckling.

Drivkraften och engagemanget kommer från en nyfikenhet och intresse för människor, därför ligger hållbarhet, integration och utanförskap henne varmt om hjärtat och det är med nyfikenhet och energi som hon går in i sin nya roll som projektledare på Tillväxt Helsingborg sedan årsskiftet. Jeanette beskriver sig själv som en humanist med businesstänk.

”-Det finns synergieffekter att ta till vara på när människor möts på det sätt som man gör genom idrotten säger Jeanette, det är därför vårt IOP-Första Steget tillsammans med Helsingborgs IF och Arbetsmarknadsförvaltningen är så spännande! Det är ett win-win koncept där Helsingborgs IF’s samarbetsföretag får möjlighet att rekrytera och människor i utanförskap får en möjlig väg in i samhället!”

Vi arbetar med en verktygslåda som består av 4 olika delar

Tröskeln för att komma ut på arbetsmarknaden kan ibland vara hög, vi ger möjlighet för arbetssökande att möta arbetsgivare med kompetensförsörjningsbehov under en lunch på Helsingborgs IF

Vi har öppnat upp för matchskuggning på HIF’s matcher, det är en möjlighet att vara servicevärd eller biljettvärd med syfte att ge inspiration och bygga ett nätverk i en kanske ny kontext. Vi hoppas på att fånga intresse och kanske ett engagemang som kan ge ringar på vattnet för individen.

Med det stora företagsnätverk som HIF har ser vi en möjlighet i att vara den sammankopplande länken mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som partner till HIF är rekryteringsservicen fri.

Ibland behöver människor i utanförskap en förebild, inspiration, ett nätverk eller helt enkelt bara ett stöd i vardagen för att hitta en väg framåt. Vi erbjuder genom Tillväxt Helsingborg samt Helsingborg IF’s stora nätverk en möjlighet att få en mentor som är matchad till individens intresse och behov i vårt mentorprogram. Höst & vår kan kandidater ansöka om att få en mentor genom oss, vi gör ett urval där 10 individer per säsong får en möjlighet att genom samtal och aktiviteter utvecklas som person.