Professionell rådgivning och expertkunskap för dig som vill utvecklas och växa, kostnadsfritt

Det du åtar dig som Tillväxtföretag är följande

– Företaget skall arbeta tillsammans med Tillväxt Helsingborg med målsättning att utveckla verksamheten och anställa fler medarbetare.

– Företaget skall vid förfrågan informera Tillväxt Helsingborg om antalet sysselsatta i Företaget. Denna uppgift kommer att ingå i Tillväxt Helsingborgs kommunikation av totalt antal nya arbetstillfällen bland Tillväxt Helsingborgs entreprenörsföretag.

– Företaget ger Tillväxt Helsingborg rätt att informera om samarbetet med Företaget vid kontakt med media och i marknadsföring.