Tillväxt Helsingborg

Idén är enkel. Ett bättre Helsingborg genom fler människor i arbete.

VI ARBETAR UTIFRÅN TVÅ INRIKTNINGAR, FÖRETAG & INDIVID

FÖRETAG
Vi finns här för dig som vill knyta kontakter, behöver ett bollplank eller kanske helt enkelt vill inspireras av andra och deras tillväxtresa. Vi erbjuder företagsrådgivning, online seminar, nätverksträffar och aktiviteter för att utveckla både knopp och kropp.
Företag

IOP - JOBBTRAPPAN

Individ
Jobbtrappan är vår verktygslåda för individer som söker en väg ut i arbetslivet. Med start 2024 introducerar vi JOBBMÅLET, SNABBSPÅRET och fortsätter med våra tidigare program MENTORSKAP HELSINGBORG & MATCHSKUGGNINGAR. Helsingborgs IF, Tillväxt Helsingborg och AMF har ingått ett samarbete med fokus på att arbetslösa invånare med ekonomiskt bistånd ska introduceras till arbetsmarknaden. Projektledare är Jeanette Howe som har mångårig erfarenhet av såväl ledarskap som organisationsutveckling.
Individ

Betwhale casino

Betwhale Casino offers an exhilarating experience for fans of online gaming. With a range of diverse games and enticing bonuses, it's a popular choice among enthusiasts. It ensures secure transactions and maintains an authentic, fair play environment. Note: Always follow local regulations regarding online gaming. Enjoy the thrill and fun at Betwhale Casino.

Betwhale casino

Betwhale

Betwhale is a platform that revolutionizes the betting landscape. It harnesses advanced algorithms and AI to provide users with accurate predictions. It offers a unique, efficient, and precise way of placing bets, ensuring the highest possible returns. Betwhale is indeed a game-changer in the world of sports betting.

Betwhale