För att fler människor ska få ett arbete – Avkastningen mäts i nya jobb

Våra investerare består av några av Skånes ledande investerare och företagsledare som vill hjälpa fler företag att växa. Detta kan ske genom att investeraren till exempel lånar ut pengar eller blir delägare. Ett möte med en erfaren företagsledare ger dig inte bara en möjlighet till investeringshjälp, utan också tillgång till deras erfarenhet, kompetens och nätverk.

Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter. Våra Investerare är intresserade av att träffa företag som kan växa och anställa i Helsingborg med omnejd. Mötet kan leda till ett långsiktigt engagemang i ditt företag.

Våra investerare

Alf Tönnesson
VD, International Masters Publishers AB
Anders Bergqvist
Advicify
Anette Sjögren
VD, Preventia AB
Anita Otterheim Hjalmarsson
VD, Lisberg
Björn Andersson
VD, Taxam AB
Claes Von Hauswolff
VD, Von Hauswolff Brand Development AB
Erica Alvim De Faria
VD, Percipient AB
Erik Urnes
Vice Ordförande Lindéngruppen AB
Johan Wiklund
Advokat, Delägare Advokatbolaget Wiklund Gustavii AB
Lottie Svedenstedt
Styrelseproffs, K-Utveckling Engineering AB
Jenny Lindén Urnes
Ordförande - Lindéngruppen AB
Mette Gross
Partner MLH Management
Markus Wallentin
VD, Abato AB
Mikael Palmqvist
Styrelseordförande, Senior Partner Incapo Invest AB
Morgan Bosson
VD, Lenmor AB
Peter Nilsson
VD, Koncernchef, Trelleborg AB
Philip Abdon
Styrelseledamot, Abdon Finax AB
Rolf Holmgren
Diverse styrelseuppdrag
Sven Wennhall
VD, Åttastenen AB
Tomas Polacek
VD, Sydafrikaresor i Helsingborg AB