ETT INITIATIV FRÅN NÄRINGSLIVET

Tillväxt Helsingborg startades 2014 av grupp företagare (däribland Jenny Lindén och Lottie Svedenstedt) som hade som målsättning att bryta utanförskap genom inkludering och arbete.

Skapandet av stiftelsen kom från ett liknande och framgångsrikt projekt i Malmö, Tillväxt Malmö.

Tillväxt finns numera även i Botkyrka och Upplands Väsby.

Tillväxt Helsingborg samarbetar med Helsingborgs stad, Familjen Helsingborg och Arbetsförmedlingen. Området sträcker över Helsingborgs stad med omnejd.

Vilka är vi

Vila är vi

Jeanette Howe

Projektledare

Jeanette har en fil mag i beteendevetenskap i grunden men har jobbat brett inom sitt område som man kan beskriva med ett gemensamt ord, utveckling. Med en internationell karriär och bakgrund har hon arbetat kommunalt, privat samt startat och drivit ett antal företag i Sverige och i USA inom behandling, företagsutveckling och personlig utveckling.

Drivkraften och engagemanget kommer från en nyfikenhet och intresse för människor, därför ligger hållbarhet, integration och utanförskap henne varmt om hjärtat och det är med nyfikenhet och energi som hon går in i sin nya roll som projektledare på Tillväxt Helsingborg sedan årsskiftet. Jeanette beskriver sig själv som en humanist med businesstänk.

”-Det finns synergieffekter att ta till vara på när människor möts på det sätt som man gör genom idrotten säger Jeanette, det är därför vårt IOP- Jobbtrappan tillsammans med HIF och AMF är så spännande! Det är ett win-win koncept där vi genom våra olika verktyg stöttar individer att hitta en väg ut i sysselsättning genom våra respektive nätverk!”

Vila är vi

Henrik von Porat

Affärsrådgivare

Behöver du stöd och någon att bolla dina tankar och idéer med om hur ni kan utveckla ert företag och växa så stöttar Henrik dig i detta.

Henrik har lång och gedigen erfarenhet inom företagsledning i både större och mindre företag, han har bland annat varit vd för företag som Arriva, Ramlösa Hälsobrunn, Rent a Boss och senast som företagsmäklare med mer än 100 företagsöverlåtelser i bagaget.

Med sin bakgrund som ekonom har Henrik en stabil plattform att stå på och kan ge dig konkreta råd kring ekonomi, utvecklingspotential, styrkor och svagheter.

Vår styrelse

Styrelsen består av nedanstående individer samt adjungerade representanter från Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen.

 

styrelsen

Jenny Lindén Urnes

styrelsen

Jessica Stålhammar

styrelsen

Luciano Astudillo

styrelsen

Joacim Björk

styrelsen

Karsten Deppert

styrelsen

Acke Salem, ordförande