VÅRT MÅL

Vår målsättning är att hjälpa små och medelstora företag att växa hållbart och lönsamt så att de kan anställa fler medarbetare och därigenom bidra till fler jobb. Vi har till 2019 bidragit till att över 700 personer fått jobb. Det är inte bara till glädje för företagen och för individen som får ett arbete. Det är också en viktig pusselbit i att minska arbetslösheten i Helsingborgsregionen.

VÅR MODELL

VI HJÄLPER DIG KOSTNADSFRITT

Vi har plats för fler entreprenörer och företag som vill växa och anställa. Vill du att vi skall hjälpa dig att öka din omsättning och lönsamhet? Vill du nyanställa med hittar inte rätt person?
FYLL I INTRESSEANMÄLAN
FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Tillväxt Helsingborg har på ett bra sätt hjälpt mig att lyfta blicken i mitt företagande och att få ett mer strategiskt fokus.

Tom Johansen, AB iTunnan
ÖKA LÖNSAMHETEN I DITT FÖRETAG FÖR ATT KUNNA ANSTÄLLA FLER

Tillväxt Helsingborg har på ett bra sätt hjälpt mig att lyfta blicken i mitt företagande och att få ett mer strategiskt fokus.

Tom Johansen, AB iTunnan

FAQs – Frågor och svar

Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri Affärsrådgivning och Rekrytering för att bidra till fler jobb. Vi har tillgång till Kunskap, Kontakter, Kapital och Kapacitetsstöd dels till entreprenörer med små och medelstora tillväxtföretag som vill växa och anställa fler, och dels till ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vår verksamhet är ett samarbete mellan Investerare, Rådgivare, Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse utan vinstintresse grundad av näringslivet.

Vår målsättning är att minska utanförskap och segregation genom att bidra till fler jobb. Vårt mål är att hjälpa personer att få jobb, genom att samarbeta med duktiga entreprenörer och bidra till att deras företag växer och anställer fler. Vårt affärsutvecklings- och rekryteringsarbete har under våra två första verksamhetsår redan bidragit till mer än 300 jobb.

Vi samarbetar med entreprenörsledda företag, med tillväxtpotential, i Helsingborg med omnejd. Företag som är cirka 2 – 5 år gamla, har mellan 5 och 50 anställda och som vill växa och anställa fler inom en snar framtid. Vi samarbetar i första hand med företag i arbetskraftsintensiva branscher.

Nej, det är kostnadsfritt att sammarbeta med oss.

Vi gör alltid en behovsanalys där vi beslutar om kan hjälpa just ditt företag. Om det är kapital som behövs för att skapa tillväxt i ditt företag finns det möjlighet till finansiering genom våra rådgivare Almi, SEB, Nordea, Swedbank och Länsförsäkringar Bank samt våra investerare i Stiftelsen Tillväxt Helsingborg. Villkor för investerarens finansiering bestämmer du och investeraren tillsammans. Kapitalet kan exempelvis vara ett lån eller delägarskap. Det finns inga bidrag att få.

Vi har full förståelse för detta och därför beläggs alla våra samtal och dokument med sekretess. Det innebär att vi aldrig delar med oss av information om dig eller ditt företag utan ditt tillstånd.

Vår verksamhet finansieras av offentliga och privata medel i syfta att minska utanförskap och segregation genom fler människor i arbete.

Processen påbörjas från två håll. Vi jobbar aktivt med att träffa kandidater, intervjua dem och kvalitetssäkra dem. Parallellt med detta sker ett proaktivt arbete mot företag som är i rekryteringsbehov. Vi tar in kravspecifikationer från de företag vi har kontakt med och matchar med våra kandidater. Vi utgår alltid i första hand från kandidatens behov och önskemål.

Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarkandsförvaltningen och kan därigenom hitta rätt medarbetare.

Vi jobbar dagligen med föreläsningar och workshops bl a ute på Kompetenscenter Norrehed i Helsingborg för att möta kandidaterna i deras miljö. Vi jobbar med självkänsla, motivationsövningar, intervjuträning och kompetensutvärderingar. Vi har sedan start en hög andel personer, över 78 %, som är kvar i arbete efter 1 år efter en rekrytering genom oss.