TILLVÄXT HELSINGBORG I HÅLLBARHETSSAMARBETE med HIF och HELSINGBORGS STAD

Helsingborgs IF, Tillväxt Helsingborg och Arbetsmarknadsförvaltningen har ingått ett samarbete med fokus på att arbetslösa invånare med ekonomiskt bistånd ska introduceras till arbetsmarknaden. Projektledare blir Jeanette Howe som har mångårig erfarenhet av såväl ledarskap som organisationsutveckling.

I vårt samhälle finns idag invånare som inte tidigare arbetat, som varit borta från arbetslivet under en lång tid eller saknar egna och aktuella erfarenheter från arbetsmarknaden.

Att ha en sysselsättning är oerhört viktigt för vår livskvalité. Därför vill HIF tillsammans med Tillväxt Helsingborg öppna nya dörrar för individer i utanförskap att vidga sitt kontaktnät.

Arbetsmarknadsförvaltningens fokus är att fler invånare i Helsingborg blir självförsörjande och för att nå detta behöver vi samverka med andra aktörer i Helsingborg.
– Vi är glada att starta ytterligare ett samarbete med fokus på att arbetslösa invånare med ekonomiskt bistånd ska introduceras till arbetsmarknaden och tycker det är spännande att göra det i en ny kontext tillsammans med Tillväxt Helsingborg och HIF säger arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby. En viktig effekt av samarbete är att skapa förutsättningar för invånare att få ny kunskap kring arbetsmarknaden och att deras kompetens synliggörs för arbetsgivare i syfte att öppna upp nya rekryteringsvägar i arbetslivet.

HIF och Tillväxt Helsingborg har inom sitt nätverk gemensamt över 300 företag som vill verka för att utveckla Helsingborg. Detta samarbete kommer att göra skillnad för såväl individen som för Helsingborgs Stad.

– Vi är Helsingborgs IF och vår stad är Helsingborg. Det är av yttersta vikt att vi tar vårt ansvar både på och utanför fotbollsplanen. Vi är väldigt stolta över att kunna ta nästa steg i vårt sociala engagemang i staden och tillsammans med Tillväxt Helsingborg motverka utanförskap. Jag vill också rikta ett stort till Lindéngruppen som är vår Huvudpartner i Hållbarhet. De är i allra högsta grad involverade och möjliggör utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete, säger Klubbdirektör Joel Sandborg.

FÖRETAGSNÄTVERKEN HAR EN NYCKELROLL

Denna samverkan kommer främst att rikta sig till dem som aldrig varit i kontakt med en arbetsplats. Ett första steg i processen till ett arbete kan för vissa vara att få en positiv kontakt med en sådan. Genom att följa med under en period på fyra till åtta timmar per dag på en arbetsplats och se hur en arbetsdag ser ut kan man skapa sig en egen uppfattning om de sociala koder som råder.

För att få tillgång till arbetsplatserna kommer företagsnätverken i både Tillväxt Helsingborg och Helsingborgs IF att bearbetas. Företagen som ingår i dessa nätverk kommer få möjlighet att engagera sig i det hållbarhetsarbete som krävs för att minska utanförskap och få fler till arbete. Båda organisationer anordnar flera nätverksträffar per år där personal från företagen träffas för att diskutera viktiga frågor som denna.

Av alla arbetslösa i Helsingborg är ca 15% ungdomar. Att tidigt skapa sig ett nätverk och förståelse för arbetsmarknaden är oerhört viktigt för såväl individen som för samhället.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?

Helsingborgs IF, Tillväxt Helsingborg och Helsingborgs stad vill gemensamt möjliggöra ett samarbete med fokus på att arbetslösa invånare med ekonomiskt bistånd ska introduceras till arbetsmarknaden. Vi strävar efter att målgruppens kompetens ska tas tillvara och synliggöras för arbetsgivare i syfte att öppna upp nya rekryteringsvägar. Partnerna vill tillsammans skapa en attitydförändring kring utanförskap och därmed skapa förutsättningar för individer att bryta utanförskap. Individen ska genom tillgång till företagsnätverk, sponsorföretag, föreningsverksamhet och en inblick i arbetslivets villkor skapa sig ett nytt kontaktnät mot arbetsmarknaden.

PROJEKTLEDARE

Jeanette Howe är anställd av Tillväxt Helsingborg och leder detta projekt. Hon har lång erfarenhet av ledarskap, utvecklingsarbete samt skapandet av möjligheter för individer och företag att kunna mötas i frågor som denna. Jeanette är i grunden beteendevetare och har i hela sitt arbetsliv arbetat med med utveckling för individ och organisation. Jeanette kommer senast från rollen som områdeschef Skåne för ett Stöd och Matchningsföretag som har arbetsförmedlingen som arbetsgivare. -Jag är superglad över möjligheten att få driva projektet tillsammans med AMF och HIF! Det är ett viktigt arbete att hitta nya infallsvinklar och möjligheter för våra invånare i utanförskap att komma ut på arbetsmarknaden, jag tror verkligen på att möten människor emellan kan skapa nya plattformar för det. Det är därför det är så spännande att HIF tillsammans med AMF nu vill göra denna satsningen och att vi på så sätt kan utveckla vår fina stad säger Jeanette. Hon kommer att utgå ifrån Tillväxt Helsingborgs kontor på Drottninggatan men kommer även att synas i korridorerna på HIF!

OM TILLVÄXT HELSINGBORG

Stiftelsen Tillväxt Helsingborg grundades år 2014 på initiativ av representanter för Helsingborgs näringsliv och Helsingborgs Stad. Verksamheten drivs i stiftelseform, är icke-vinstdrivande och har ett eget nätverk av tillväxtföretag, investerare, entreprenörer och rådgivare som alla har en positiv inställning till gemensamt samhällsansvar.

 

OM HIF:S ARBETE MED UTANFÖRSKAP

HIF har ett uttalat åtagande att använda sitt varumärke och sina A-lagsspelare som positiva förebilder för att aktivt verka för ett bättre samhälle i Helsingborg med omnejd. Klubben vill också aktivt nyttja sitt nätverk till att minska utanförskap. Man ser ett samarbete med Tillväxt Helsingborg, som arbetat med att bekämpa utanförskap sedan 2014, som en god väg för att nå målet.