Om Uppstart Helsingborg

UPPSTART HELSINGBORG ÄR EN IDÉBUREN IDEELL STIFTELSE UTAN VINSTINTRESSE GRUNDAD AV NÄRINGSLIVET VARS SYFTE ÄR ATT MINSKA UTANFÖRSKAP OCH SEGREGATION I HELSINGBORGSREGIONEN. STIFTELSEN ÄR POLITISKT OCH RELIGIÖST OBUNDEN.

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap.


Vår styrelse

Lottie Svedenstedt ordförande
Jenny Lindén Urnes, investerare
Johan Wiklund, investerare
Mikael Palmqvist, investerare
Philip Abdon, investerare
Luciano Astudillo
Michael Fransson, Helsingborgs stad, adjungerad
Jesper Theander, Helsingborgs stad, adjungerad          
Camilla Rejdvik Pålsson, Arbetsförmedlingen, adjungerad
Bengt Ericsson, verksamhetschef, adjungerad

Våra två initiativ

För att uppnå sitt syfte bidrar Uppstart Helsingborg tillsammans med Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen till att skapa nya arbetstillfällen och få fler människor i arbete genom två initiativ, Tillväxt Helsingborg och Uppsök Helsingborg.


Tillväxt Helsingborgs uppdrag är att hjälpa arbetsgivaren att utvecklas och växa så att efterfrågan på arbetskraft ökar och därmed fler får ett jobb.

Läs mer

Uppsök Helsingborgs uppdrag är att hjälpa den arbetssökande att finna ett lämpligt arbete genom att kompetensmatcha sökande och arbetsgivare så att fler får ett jobb.


Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade