Våra rådgivare

KPMG Helsingborg

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. I Helsingborg finns vi med ett 15-tal medarbetare som kan hjälpa ert företag.

Vår lokala förankring och samlade kompetens är en kombination ni kan dra stor nytta av. Många gånger behöver ni någon att bolla med. Någon som förstår dina vardagsfrågor och som kan vara med och utveckla din verksamhet. Att ha sin rådgivare och revisor nära gör det lättare att driva företag.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade