Våra investerare

Våra Investerare är samhällsengagerade personer som vill bidra med kompetens,kontakter och kapital för att fler människor ska få ett arbete. Avkastningen mäts i nya jobb

Våra Investerare består av några av Skånes ledande investerare och företagsledare som vill hjälpa fler företag att växa. Detta kan ske genom att investeraren till exempel lånar ut pengar eller blir delägare. Ett möte med en erfaren företagsledare ger dig inte bara en möjlighet till investeringshjälp, utan också tillgång till deras erfarenhet, kompetens och nätverk. Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter. Våra Investerare är intresserade av att träffa företag som kan växa och anställa i Helsingborg med omnejd. Mötet kan leda till ett långsiktigt engagemang i ditt företag.


Våra investerare

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen för en god sak.

Alf Tönnesson

VD - International Masters Publishers AB

Anders Bergqvist

Advicify

Anette Sjögren

VD - Preventia AB

Anita Otterheim Hjalmarsson

VD - Lisberg

Björn Andersson

VD, Taxam AB

Claes Von Hauswolff

VD - Von Hauswolff Brand Development AB

Erica Alvim de Faria

VD Percipient AB

Erik Urnes

Vice Ordförande Lindéngruppen AB

Jenny Lindén Urnes

Ordförande - Lindéngruppen AB

Johan Wiklund

Advokat, delägare
Advokatbolaget Wiklund Gustavii AB


Lottie Svedenstedt

Styrelseproffs - K-Utveckling Engineering AB

Markus Wallentin

VD - Abato AB

Mette Gross

Partner MLH Management

Mikael Palmqvist

Styrelseordförande, Senior Partner
Incapo Invest AB


Morgan Bosson

VD, Lenmor AB

Per Fagerström

VD - Fagerström Industrikonsult AB

Peter Nilsson

VD, Koncernchef - Trelleborg AB

Philip Abdon

Styrelseledamot - Abdon Finax AB

Rolf Holmgren

Diverse styrelseuppdrag

Sven Wennhall

VD Åttastenen AB

Tomas Polacek

VD - Sydafrikaresor i Helsingborg AB

Vill du bli en Investerare?

Vi välkomnar fler Investerare, intresserad?

Kontakta Henrik de Vries, Verksamhetschef

henrik.devries@tillvaxthelsingborg.se

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade