Om Tillväxt Helsingborg

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen


Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Initiativet Tillväxt Helsingborg är ett unikt samarbete mellan det privata och det offentliga, mellan näringslivet och staden. I Tillväxt Helsingborg samarbetar Investerare, Rådgivare, Helsingborgs stad och stiftelsen Tillväxt Helsingborg. Tillväxt Helsingborg är en idéburen ideell stiftelse utan vinstintresse som har till syfte att minska utanförskapet och segregationen i Helsingborgs stad med omnejd. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Vårt mål – 1000 Jobb 2020

Vår målsättning är att hjälpa små och medelstora företag att växa hållbart och lönsamt så att de kan anställa fler medarbetare och därigenom bidra till fler jobb. Vi har till 2019 bidragit till att över 700 personer fått jobb. Det är inte bara till glädje för företagen och för individen som får ett arbete. Det är också en viktig pusselbit i att minska arbetslösheten i Helsingborgsregionen.

Vår modell

Vi hjälper dig kostnadsfritt

Vi har plats för fler entreprenörer och företag som vill växa och anställa. Vill du att vi skall hjälpa dig att öka din omsättning och lönsamhet? Vill du nyanställa med hittar inte rätt person?

Intresseanmälan

Har du några frågor?

Kontakta Henrik de Vries, Verksamhetschef

henrik.devries@tillvaxthelsingborg.se

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade