Vad är Tillväxt Helsingborg?

Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri Affärsrådgivning och Rekrytering för att bidra till fler jobb. Vi har tillgång till Kunskap, Kontakter, Kapital och Kapacitetsstöd dels till entreprenörer med små och medelstora tillväxtföretag som vill växa och anställa fler, och dels till ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vår verksamhet är ett samarbete mellan Investerare, Rådgivare, Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse utan vinstintresse grundad av näringslivet.