Vad är ert mål?

Vår målsättning är att minska utanförskap och segregation genom att bidra till fler jobb. Vårt mål är att hjälpa personer att få jobb, genom att samarbeta med duktiga entreprenörer och bidra till att deras företag växer och anställer fler. Vårt affärsutvecklings- och rekryteringsarbete har under våra två första verksamhetsår redan bidragit till mer än 300 jobb.