Snabbspåret

Med det stora företagsnätverk som HIF har ser vi en möjlighet i att vara den sammankopplande länken mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som partner till HIF är rekryteringsservicen fri.