Jobbskuggning

Tröskeln för att komma ut på arbetsmarknaden kan ibland vara hög, vi ger möjlighet för individer i utanförskap att komma ut på en arbetsplats, följa med under en dag och få känna på hur det är att arbeta på olika företag. Vi skapar möjlighet till nya insikter oh bygger kontakter inför framtiden.