Hur går rekryteringsprocessen till?

Processen påbörjas från två håll. Vi jobbar aktivt med att träffa kandidater, intervjua dem och kvalitetssäkra dem. Parallellt med detta sker ett proaktivt arbete mot företag som är i rekryteringsbehov. Vi tar in kravspecifikationer från de företag vi har kontakt med och matchar med våra kandidater. Vi utgår alltid i första hand från kandidatens behov och önskemål.