Hur finansieras verksamheten?

Vår verksamhet finansieras av offentliga och privata medel i syfta att minska utanförskap och segregation genom fler människor i arbete.