Hur får man tillgång till pengar?

Vi gör alltid en behovsanalys där vi beslutar om kan hjälpa just ditt företag. Om det är kapital som behövs för att skapa tillväxt i ditt företag finns det möjlighet till finansiering genom våra rådgivare Almi, SEB, Nordea, Swedbank och Länsförsäkringar Bank samt våra investerare i Stiftelsen Tillväxt Helsingborg. Villkor för investerarens finansiering bestämmer du och investeraren tillsammans. Kapitalet kan exempelvis vara ett lån eller delägarskap. Det finns inga bidrag att få.