Våra tillväxtföretag

OCO Nordic AB

Torrisblästring med OCO metoden™ är idag den självklara rengöringsmetoden för värmeväxlare, elektronik och andra ömtåliga komponenter. Vid torrisblästring med OCO metoden™ används patenterad utrustning i kombination med särskilt utbildad personal. Det medger skonsam borttagning av besvärliga ytbeläggningar utan skador på underliggande material och utan negativ miljöpåverkan. Det möjliggör också i många fall rengöring utan kostnader för nedmontering och driftsstopp. Dessa kvaliteter gör OCO metoden™ till en unik och överlägsen tjänst inom ytrengöring.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade