Våra tillväxtföretag

iTunnan

iTunnan – gör det lätt att sortera rätt!
iTunnan är ett innovationsbolag som erbjuder produkter och tjänster som tar renhållningsbolag och kommuner närmre sina mål gällande sorteringsgrad, arbetsmiljö och kundnöjdhet. Produkterna och tjänsterna skall bidra till att göra det enkelt och självklart för hushållen att källsortera. Det skall helt enkelt vara lätt att sortera rätt.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade