Våra tillväxtföretag

Golden EDI AB

Golden EDI AB erbjuder en färdig lösning Golden EDI, kopplat till Microsoft Dynamics Nav, för elektroniskt utbyte av affärsdokument mellan två parter, såsom ordrar, fakturor, prislistor, m.m. Detta gör det möjligt för företag att automatisera hanteringen av affärsdokument, vilket medför besparingar i miljö, tid och pengar samt minskar risken för fel.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade