Våra tillväxtföretag

Cargospace24

Vi på Cargospace24 skapar framtidens transportlösning. Med vår tjänst utnyttjas ledigt lastutrymme i en redan planerad transport. Det resulterar i ett mer effektivt sätt att ta gods från punkt A till punkt B, och gynnar alla parter - transportköpare, transportör och miljö.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade