Våra tillväxtföretag

Avector AB

Avector jobbar med kunskap och systemstöd för att samla fastighetsdata på ett ställe och erbjuder hela drifts- och underhållssystem till tjänster inom inventering, ritning, projekt och upphandling. Våra fastighetskunder ökar sin lönsamhet genom att vi ständigt utvecklar och förbättrar system och tjänster som hanterar fastighetsunderhåll.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade