Våra rådgivare

Sanqora AB

SANQORA är er naturliga partner för genomförande av förändringsledning. Genom en trygg och kontrollerad process hjälper vi företagsledningen i det operativa förändringsarbetet till ett långsiktigt gott resultat. Vi sätter stort fokus på såväl relationer som kommunikation. Vi har bred erfarenhet av Affärsdriven IT, Verksamhetsstyrning, Projektstyrning och Management

”Medan andra sitter och väntar på att saker skall hända, ser vi till att få saker gjorda”


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade