Våra rådgivare

Maazon Management AB

Jag har lång erfarenhet från olika typer av styrelsearbete, linjejobb och konsulttjänster inom ekonomi/finans, projekt- och företagsledning i små, medelstora och stora företag. Jag har arbetat inom detaljhandeln med kedjekoncept och inom telekom-, verkstads-, konsult- och kundtjänstföretag i Sverige och internationellt. Efter 12 år som Interim Manager på ledningsnivå betraktar jag mig som bransch oberoende.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade