Våra rådgivare

Ka Development

Vi stödjer dig i att utveckla ditt ledarskap, nå önskade resultat för din verksamhet och att växa som människa. Praktiskt och konkret arbetar vi med dina frågor utifrån dina behov. KA Developments verksamhet är baserad på mångårig erfarenhet av arbete med start och utveckling av företag och möten med människor i olika utvecklingsfaser


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade