Våra rådgivare

iTurn AB

iTURN arbetar med strategiska och operativa utvecklingsprocesser inom organisationscykelns tre olika delar - humankapitalets kretslopp - samt med HR Interim och Rekrytering. Det handlar om processerna för att kunna attrahera rätt människor IN i organisationen, utveckla människorna I organisationen och vid behov också hjälpa människor UT ur organisationen som goda ambassadörer.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade