Våra rådgivare

HR Optimal

HR Optimal har som mål att bidra till att våra kunder har motiverade och engagerade medarbetare som känner arbetsglädje vilket ökar produktiviteten och effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget. Detta gör vi genom att ge professionell, kompetent och komplett HR Support anpassad helt efter kundens behov och önskemål samt bransch


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade