Våra rådgivare

Gunnar Eskilsson

Jag har lång erfarenhet från bank och försäkringsbranschen. Ekonomi och trygghet har alltid varit den ”röda tråden”. Med min breda yrkeserfarenhet som grund tillsammans med 25 år i ledande ställningar i olika företag har jag stor erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter affärmässigt. Jag kan hjälpa till med affärutveckling, finansierings- och organisationsfrågor i styrelser och som konsult.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade