Våra rådgivare

Frank Consulting AB

FRANK är ett konsultbolag som arbetar med Affärsutveckling och Ledarskap. Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar på utmanande frågeställningar avseende strategi, ledarskap, marknadsföring och försäljning. Fokuserade – Konkreta – Resultatinriktade.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade