Våra rådgivare

Christian Cronberg Consulting

Christian Cronberg Consulting erbjuder kvalificerad rådgivning och vägledning inom försäljning och affärsutveckling. Basen är många framgångsrika år inom internationell B2B tjänste- och produktförsäljning. Mitt mantra är fokusera – planera – exekvera: Som företagare måste du veta var du befinner dig och vart du ska. Hur hittar du de bästa vägvalen? Hur tar du marknadsandelar? Hur slår du konkurrenterna? Tillsammans med företagets ledningsgrupp arbetar jag efter en strukturerad och långsiktig plan. Nyfiken på ett samarbete? Det är i alla fall jag!”


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade