Våra rådgivare

Årnacken Coaching

Årnacken Coaching Chefstöd fokuserar på affärsmässig utveckling av verksamhet, organisation, ledarskap och medarbetare. Arbetet sker med en humanistisk grundsyn och en tro på individens förmåga och vilja att utvecklas.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade