Online seminarie med temat “Våga anställa”!

Tillväxt Helsingborg kommer under våren att genomföra fyra online seminar med temat “Våga anställa“!

Det är via teams och vi har satt tiden till 13-13:30.

Startdatum och första seminariet är den 9/3 med rubriken: “Våga visa vem du är! –Så blir du en attraktiv arbetsgivare.

6/4 “Våga ta steget” –Så anställer du rätt person

5/5 “Våga be om hjälp“! Därför ska du vara med i en arbetsgivarorganisation

1/6 “Våga avsluta en anställning” –Så kan vi gå skilda vägar

Du kan anmäla dig genom att kontakta Henrik von Porat via email eller telefon!