Vi hjälper etablerade företag att utvecklas, så att de kan växa och anställa fler.

Vill du växa som entreprenör och öka din lönsamhet? Tillväxt Helsingborg hjälper dig kostnadsfritt att öka omsättningen och lönsamhetet för att få fler människor i arbete. Välkommen att ta del av vår tillgång till Kompetens, Kontakter och Kapital!.Första mötet

Utifrån detta möte kommer vi att göra en analys där vi ser om vi kan matcha dina behov och om vårt gemensamma arbete kan leda till fler jobb. I så fall skriver vi ett Partneravtal med dig.

Partneravtal

När vi har skrivit ett Partneravtal påbörjar vi Tillväxtarbetet med ett uppstartsmöte och en behovsanalys. Partneravtalet innebär också att du får tillgång till hela vårt nätverk och all vår samlade kompetens. Era nyanställningar kommer att ingå i vår statistik kring bidragande till fler jobb i Helsingborg. Ditt företag och Tillväxt Helsingborg kommer vara en del av vår ömsesidiga marknadsföring .

Behovsanalys

Många av de vi träffar upplever att de får ut mycket bara genom detta första samtal. Entreprenören får sätta ord på sina visioner i ett neutralt möte. Var är du idag? var vill du vara om några år och hur många nya jobb kan det i så fall innebära? Kanske har omvärlden och förutsättningarna förändrats sedan företaget startade? Här ges en möjlighet att stanna upp, reflektera och vägen framåt. Tillsammans tar vi fram en tillväxtplan för ditt bolag och påbörjar vår gemensamma resa för att nå målet.

Kompetens

Vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet och bidra till att ditt företag växer och utvecklas lönsamt. Vi har ett stort nätverk av partners som gärna delar med sig av sin erfarenhet och kunskap. Vi har tillgång till affärsutvecklingskompetens via egen personal och erfarna Investerare och Rådgivare. Tillsammans har vi lång erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling inom många branscher. Vår kompetens omfattar hela processen från vision, mål, strategi och taktik till den operativa utvecklingsfasen och efterföljande analys.

Kontakter

Att bygga nätverk är kanske det viktigaste man kan göra som entreprenör. Genom att vara en del av Tillväxt Helsingborg får du stora möjligheter att möta nya kontakter och bygga upp ett brett nätverk. Vi på Tillväxt Helsingborg har ett stort affärsnätverk som vi gärna bjuder våra Tillväxtföretag på. Våra affärskontakter kan leda till nya affärer, nya kunder och nya marknadsföringsmöjligheter.

Kapital

Våra Investerare består av några av Skånes ledande investerare och företagsledare som vill hjälpa fler företag att växa. Detta kan ske genom att investeraren till exempel lånar ut pengar eller blir delägare. Ett möte med en erfaren företagsledare ger dig inte bara en möjlighet till investeringshjälp, utan också tillgång till deras erfarenhet, kompetens och nätverk. Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter. Våra Investerare är intresserade av att träffa företag som kan växa och anställa i Helsingborg med omnejd. Mötet kan leda till ett långsiktigt engagemang i ditt företag.

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade