Om stiftelsen tillväxt helsingborg

TILLVÄXT HELSINGBORG ÄR EN IDÉBUREN IDEELL STIFTELSE UTAN VINSTINTRESSE GRUNDAD AV NÄRINGSLIVET VARS SYFTE ÄR ATT MINSKA UTANFÖRSKAP OCH SEGREGATION I HELSINGBORGSREGIONEN. STIFTELSEN ÄR POLITISKT OCH RELIGIÖST OBUNDEN. ENTREPRENÖRSKAP SKAPAR JOBB. JOBB STÄRKER TILLVÄXT OCH FRAMTIDSTRO – OCH MINSKAR SEGREGATION OCH UTANFÖRSKAP.


Vår styrelse

Lottie Svedenstedt, Ordförande
Jenny Lindén Urnes, Investerare
Annette Melander Berg, Helsingborgs stad, adjungerad
Hans Nelson, Investerare
Caroline Sundewall, Investerare
Luciano Astudillo
Maria Norrby, Helsingborgs stad, adjungerad
Camilla Rejdvik Pålsson, Arbetsförmedlingen, adjungerad

Våra två initiativ

För att uppnå sitt syfte bidrar Stiftelsen Tillväxt Helsingborg tillsammans med Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen till att skapa nya arbetstillfällen och få fler människor i arbete genom Affärsutveckling och Rekrytering.


Har du några frågor?

Kontakta Henrik de Vries, Verksamhetschef

henrik.devries@tillvaxthelsingborg.se

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade