Våra tillväxtföretag

Wellbefy

Vi på Wellbefy arbetar för att skapa ökad välmående i samhället och stärka organisationers frisknärvaro. Genom ett smart arbetsmiljöverktyg hjälper vi organisationer att arbeta systematiskt och långsiktigt med personalhälsa.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade