Våra tillväxtföretag

Tarpaper Recycling

Tarpaper Recycling indsamler gammelt og nyt tagpap til återvinning i hele Sverige. Tagpappet neddeles til meget små stykker og sælges til asfaltindustrien, som bruger det i produktionen af ny asfalt. Tagpap indeholder mere end 50% bitumen (olie) og denne bitumen bruges i asfalt.

Återvinningskonceptet er cirkulær økonomi, da man ved denne metode ikke længere skal lægge tagpap på deponi eller brænde det. Nu indgår det i en uendelig livscyklus, da gammel asfalt også återanvendes igen og igen. Tarpaper Recycling – From Roof to Road.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade