Våra tillväxtföretag

Swelash

Swelash levererar lastsäkring- och lyftutrustning till främst industri och transportnäring. Swelash startade 2016 och vi riktar in oss på försäljning via en e-handel där både företag och privatpersoner kan handla kvalitativa produkter till rätt priser. Vår styrka sitter i en bra bredd av produkter och stor kunskap i ett nischat produktområde.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade