Våra tillväxtföretag

RMSensor AB

RMSensor AB utvecklar ny sensorteknik som kan användas för att mäta extremt svaga vibrationer och vid mycket låga frekvenser. Detta innebär att man kan detektera och observera händelser som tidigare varit svårt att mäta. Detta kan användas t.ex. militärt ,prospektering ,säkerhet och varningssystem i industri samt många andra tillämplingar. RMSensor kan både detektera vibrationer samt avlyssna ljud ,vilket är en fördel om den skall användas som en avancerad hydrofon vid ubåtsförsvar.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade