Våra tillväxtföretag

Akustikmoduler i Sverige AB

Ljud och oljud kan vara en källa till stress. I våra öppna kontorslandskap, våra skolor, sjukhus, restauranger och många andra offentliga miljöer kan vi åstadkomma hälsosam dämpning av ljud som annars är distraherande och tröttande.

Vi värnar om arbetsmiljön och vill verka för bättre kommunikation mellan människor då våra produkter absorberar ljud istället för att reflektera det. På många av våra akustiklösningar går det utmärkt att trycka budskap, mönster eller bilder. Vi använder oss av Ecophons produkter som är tillverkade av 70% återvunnen glasull och resterande nytillverkat glas från naturliga råmaterial som sand och soda.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade