Våra rådgivare

Tre Revisorer HB

Vi är en revisionsbyrå med kontor i Helsingborg, här arbetar sju medarbetare varav två är kvalificerade revisorer. Våra kunder är till största delen ägarledda mindre och medelstora företag som är verksamma inom flera olika branscher. Många av våra kunder har sin verksamhet i nordvästra Skåne men vi arbetar med kunder över hela Sverige.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade