Våra rådgivare

Jakobsson Reklam & PR

Vi är en reklam- och PR-byrå som får saker att hända. Det är det som driver oss, att få vara med och skapa positiv förändring. Att inspirera och engagera – eller som vi brukar säga: att skapa utropstecken i människors medvetanden. Vi arbetar med värden och på så sätt förändrar vi världen.

Vi utvecklar starka kommunikativa koncept som får budskap att lyfta och fästa och vi når ut med dem till rätt person vid rätt tillfälle. Vi arbetar med e-postmarknadsföring, sociala medier, SEO-optimerade landningssidor, digital annonsering, content av alla slag – självklart också film. Det handlar om att hitta rätt vägar för att nå affärsmålen.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade