Våra rådgivare

Advicify

Advicify är ett konsultbolag nyligen startat av Anders Bergqvist. Med mer än 35 års erfarenhet i ledande befattningar inom Finance och General Management i framförallt serviceföretag (Resor, Media och HR-tjänster/Bemanning) kan Advicify hjälpa företag, företagsledare och organisationer som rådgivare, interim management, styrelsemedlem och investerare, framförallt inom områdena


- Finansfunktionens roll i bolaget
- Finanstransformation
- Outsourcing av Finans och andra supportfunktioner
- Rådgivning vid förvärv och avyttringar
- Optimering Rörelsekapital
- Strategiplanering
- Förändringsinitiativ, från plan till genomförande


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade