Våra rådgivare

A Perfect Start!

A Perfect Start är specialister på att söka finansiering via stiftelser, fonder, statliga utlysningar och ESF. Vi har en lång erfarenhet inom området och kan oftast redan efter ett inledande samtal veta om vi kan ha framgång i att söka finansiering för projektet.


Gå tillbaka

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade