Vi hjälper dig att rekrytera rätt medarbetare till ditt företag

Vill du som företagare ha hjälp med rekryteringen? Är ditt bolag i ett utvecklingsskede men du vet inte riktigt vilken personal som behövs? Tillväxt Helsingborg hjälper dig kostnadsfritt att göra en kravprofil, hitta passande kandidater och säkerställa deras kompetenser och lämplighet för just ditt företag.Vår jobbmodell

Vi utgår från två håll, Arbetsgivarens och Arbetstagarens sida. Våra Rekryteringskonsulter jobbar proaktivt med att söka efter nya företag som ligger i en expansions fas där man behöver bli fler för att kunna växa. Vi jobbar dagligen med att söka, träffa och intervjua ungdomar som är hungriga på ett jobb och som vill ut i arbetslivet. Vårt mål är att matcha rätt kandidat till rätt jobb.

Partneravtal

När vi har skrivit ett Partneravtal påbörjar vi Rekryteringsarbetet med ett uppstartsmöte och en behovsanalys. Partneravtalet innebär också att du får tillgång till hela vårt nätverk och all vår samlade kompetens. Era nyanställningar kommer att ingå i vår statistik kring bidragande till fler jobb i Helsingborg. Ditt företag och Tillväxt Helsingborg kommer vara en del av vår ömsesidiga marknadsföring.

Framgång

Under Tillväxt Helsingborgs två första år 2014-2016 bidrog vi till att över 300 personer fick ett jobb. Vi har ett brinnande engagemang både för ungdomarna, som är vår huvudmålgrupp, och företagen. Vi har till 2020 bidragit med över 700 personer fått ett jobb.

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.

  • Copyright © 2013 Alla rättigheter reserverade