Aktuellt

Vi är med i Näringsrikt 2017

Ann-Sofie Frey - onsdag, december 20, 2017

Han bidrar till nya jobb genom att hjälpa företag att växa

Tillväxt Helsingborgs verksamhetside är att bidra till fler jobb genom att kostnadsfritt hjälpa små och medelstora företag som vill växa. Hjälp kan fås både med rekrytering och affärsutveckling. Tillväxt Helsingborg är en ideburen stiftelse skapad av näringslivet som redan bidragit till fler än 400 nya arbets­tillfällen. Och fler ska det bli innan målet på 7 000 nya jobb år 2020 är uppnått.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i PDF


Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.