Aktuellt

Pressrelease 2014-12-16

Bengt Ericsson - tisdag, december 16, 2014

300 jobb på 3 år

- Vi skall stödja mindre och medelstora företag så att de kan utvecklas, växa uthålligt och lönsamt, och anställa fler medarbetare så att fler personer får ett jobb. Vårt gemensamma mål är att under 3 år hjälpa 300 personer att få ett jobb. Det är inte bara till glädje för företagen och för de som får ett arbete. Det blir också en insats som gynnar Helsingborg i ett större sammanhang, säger verksamhetschef Bengt Ericsson.

Stiftelsen Uppstart Helsingborg har startat initiativen Tillväxt Helsingborg och Uppsök Helsingborg för att bidra till att fler får ett jobb. Tillsammans med det lokala näringslivet i Helsingborgsregionen, Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen skall Tillväxt Helsingborg och Uppsök Helsingborg nå sitt mål. Målet är att skapa fler jobb, bryta utanförskap och minska segregationen.

- Vi söker aktivt entreprenörsföretag som vill växa och erbjuder kostnadsfri tillgång till kompetens, kontakter och kapital till entreprenörer med små eller medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Vi har redan kvalificerat och inlett ett samarbete med nio tillväxtföretag. Alla är välkomna att höra av sig, säger verksamhetschef Bengt Ericsson.

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg är ett unikt samarbete mellan det privata och det offentliga, mellan näringslivet och staden. I Tillväxt Helsingborg samarbetar Investerare, Rådgivare, Helsingborgs stad och stiftelsen Uppstart Helsingborg.För ytterligare information:

Bengt Ericsson, bengt.ericsson@tillvaxthelsingborg.se, 0709 – 700 608

www.tillvaxthelsingborg.seStiftelsen Uppstart Helsingborg 

Uppstart Helsingborg är en idéburen stiftelse utan vinstintresse som har till syfte att minska utanförskapet och segregationen i Helsingborgs stad med omnejd. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.


Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.