Aktuellt

Pressrelease

Henrik de Vries - måndag, januari 28, 2019

Tillväxt Helsingborg får ny verksamhetschef och nya styrelseledamöter.

Henrik de Vries blir ny verksamhetschef för Tillväxt Helsingborg. Han kommer närmast ifrån utbildningsföretaget Radix Kompetens där han var regionchef. Henrik har dessförinnan mångårig erfarenhet som rådgivare inom Nyföretagarcentrum. Han har även drivit upp en inkubatorverksamhet inom Trelleborgs Kommun.

- Jag ser verkligen fram emot att arbeta med något som ligger mig varmt om hjärtat – att genom affärsutveckling och nya samarbeten bidra till minskat utanförskap. Växer företagen blir arbetstillfällena fler och Helsingborg en starkare och ännu bättre stad, säger Henrik de Vries.

Samtidigt blir Caroline Sundewall och Hans Nelson blir nya styrelseledamöter i stiftelsen Helsingborg.

Caroline Sundewall har lång näringslivserfarenhet inom finans, journalistik, kommunikation och styrelsearbete. Hans Nelson är en Helsingborgsbaserad entreprenör med lång erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och entreprenörskap.

- Vi ser bägge fram emot att delta i Tillväxt Helsingborgs viktiga arbete och genom våra erfarenheter bidra till tillväxt och fler jobb i Helsingborgsregionen, säger Caroline Sundewall och Hans Nelson.

Tillväxt Helsingborg arbetar med att minska utanförskap och segregation i Helsingborgsregionen. Stiftelsen grundades på initiativ av Lottie Svedenstedt, Jenny Lindén Urnes, Philip Abdon, Mikael Palmqvist och Johan Wiklund från näringslivet samt med stöd av Peter Danielsson som är kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg stad. Verksamheten är idag ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen.

Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning för att bidra till fler jobb. Detta gör man genom att erbjuda entreprenörer med små och medelstora företag kunskap, kontakter, kapital och kapacitetsstöd. Målet är att företagen skall växa och anställa fler. Tillväxt Helsingborg arbetar även genom sitt rekryteringsarbete med att unga helsingborgare jobbmatchas med företag i regionen, personer som i många fall stått mycket långt från arbetsmarknaden.

Målsättningen är att bidra till 1 000 nya jobb till och med år 2020. Sedan starten 2014 har man redan bidragit till över 600 nya jobb. För mer information se hemsidan www.tillvaxthelsingborg.se

För information, kontakta Lottie Svedenstedt, ordförande Tillväxt Helsingborg, kutveckling.lottie@gmail.com, 0706-25 22 05. Verksamhetsledare Henrik de Vries, henrik.devries@tillvaxthelsingborg.se, 0709-70 06 08.


Senaste nyheterna


Kategorier

    Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.