Aktuellt

Lokaltidningen Helsingborg

Bengt Ericsson - måndag, maj 11, 2015

HELSINGBORG/NÄRINGSLIV. 300 jobb på tre år. Det är målet för Tillväxt Helsingborg.

Det är stiftelsen Uppstart Helsingborg som dragit igång initiativen Tillväxt Helsingborg och Uppsök Helsingborg med syfte att få fler i arbete, i samarbete med näringslivet, Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen. Inom Uppsök Helsingborg arbetar man direkt mot unga i åldern 18-25 år och inom Tillväxt Helsingborg, där Bengt Ericsson är verksamhetschef, arbetar man mot företagen.

Läs hela artikeln här http://helsingborg.lokaltidningen.se/uppstart-ska-skapa-tillvaxt-/20141223/artikler/141219679/1084


Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, vilket minskar segregation och utanförskap. Tillväxt Helsingborg erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning och tillgång till kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Tillväxt Helsingborg är ett samarbete mellan investerare, rådgivare, Helsingborgs stad och Uppstart Helsingborg, en idéburen ideell stiftelse grundad av näringslivet.